/घरमा चामल छैन कसरी पढाउने छाेराछाेरीलाइ अनलाइन शिक्षा ?

घरमा चामल छैन कसरी पढाउने छाेराछाेरीलाइ अनलाइन शिक्षा ?