/छोरेपाटन मा वि को हक अधिकारमा रहेको डेभिड फल को आर्थिक स्रोत महानगरले लिदै , सम्बन्धित व्यक्तिहरु सङको कुराकानी

छोरेपाटन मा वि को हक अधिकारमा रहेको डेभिड फल को आर्थिक स्रोत महानगरले लिदै , सम्बन्धित व्यक्तिहरु सङको कुराकानी