/आज मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्

आज मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

निर्णयहरु :