/कोरोना बिरुद्दको खोप वितरण सम्बन्धमा डा. बिनोद बिन्दु शर्मा संगको कुराकानी, कार्यक्रम रिपोर्टर्स टकमा

कोरोना बिरुद्दको खोप वितरण सम्बन्धमा डा. बिनोद बिन्दु शर्मा संगको कुराकानी, कार्यक्रम रिपोर्टर्स टकमा